- Thông tin truyện Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long

Thể loại: # Action # Fantasy # Manhua # Martial Arts # Shounen

Topic: 

Tác giả:  | Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 19988

Theo dõi truyện này


Viết nhận xét để góp ý cho truyện này

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Sơ lược truyện Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long - :

Biên Dịch: Kiết Tường
Editor: Vũ Đình Cường, Huyết Ma Thiên

 Đọc Truyện - Các chương 
  Bấm +1 hoặc like FB nếu bạn thích bộ truyện này
 
Tên chương Ngày đăng
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chapter 100
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chapter 99
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chapter 98
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 097
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 096
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 095
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 094
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 093
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 092
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 091
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 090
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 089
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 088
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 087
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 086
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 085
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 084
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 083
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 082
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 081
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 080
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 079
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 078
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 077
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 076
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 075
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 074
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 073
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 072
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 071
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 070
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 069
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 068
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 067
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 066
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 065
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 064
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 063
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 062
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 061
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 060
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 059
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 058
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 057
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 056
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 055
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 054
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 053
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 052
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 051
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 050
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 049
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 048
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 047
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 046
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 045
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 044
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 043
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 042
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 041
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 040
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 039
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 038
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 037
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 036
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 035
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 034
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 033
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 032
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 031
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 030
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 029
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 028
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 027
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 026
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 025
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 024
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 023
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 022
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 021
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 020
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 019
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 018
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 017
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 016
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 015
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 014
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 013
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 012
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 011
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 010
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 009
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 008
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 007
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 006
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 005
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 004
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 003
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 002
Thiên Từ Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 001

Bình luận của bạn sẽ giúp nhóm dịch up chapter mới nhanh hơn..!
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Truyen18.Org, cũng mong bạn để lại một nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà dành cho nhóm dịch truyện.
  • LƯU Ý: Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo.....