- Thông tin truyện Naruto
Naruto Naruto

Thể loại: # Action # Adventure # Comedy # Fantasy # Shounen

Topic:  Truyện tranh hay nhất 2014 Truyện Shounen Hay Nhất 2014 Naruto chapter cuối Naruto tập cuối Truyện naruto tiếng việt Truyện tranh hay nhất hiện nay

Tác giả:  | Nhóm dịch: Naruto Fans-Club BlogTruyen truyentranhtuan

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 486504

Theo dõi truyện này


Viết nhận xét để góp ý cho truyện này

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Sơ lược truyện Naruto - Truyện Tranh Naruto Tiếng Việt:

Đây là phần đâu trong loạt truyện Naruto. Mười hai năm trước, một con cáo chín đuôi tấn công làng Konohagakure (làng lá). Nó mạnh đến nỗi có thể làm dậy lên một cơn sóng thần, hoặc san bằng ngọn núi chỉ bằng một cú quất đuôi, nó tàn phá và giết hại rất nhiều người, cho đến khi người dẫn đầu Làng Lá - the Fourth Hokage - Hokage đệ tứ - hi sinh mạng sống của anh ta và phong ấn con cáo vào trong một đứa trẻ mới chào đời - Naruto Uzumaki.

chap 553 + do truyentranhtuan thực hiện

 Đọc Truyện - Các chương 
  Bấm +1 hoặc like FB nếu bạn thích bộ truyện này
 
Tên chương Ngày đăng
Naruto Tập Cuối
Naruto Chapter 700
Naruto Chapter 699
Naruto Chapter 698
Naruto Chapter 697
Naruto Chapter 696
Naruto Chapter 695
Naruto Chapter 694
Naruto Chapter 693
Naruto Chapter 692
Naruto Chapter 691
Naruto Chapter 690
Naruto Chapter 689
Naruto Chapter 688
Naruto Chapter 687
Naruto Chapter 686
Naruto Chapter 685
Naruto Chapter 684
Naruto Chapter 683
Naruto Chapter 682
Naruto Chapter 681
Naruto Chapter 680
Naruto Chapter 679
Naruto Chapter 678
Naruto Chapter 677
Naruto Chapter 676
Naruto Chapter 675
Naruto Chapter 674
Naruto Chapter 674 RAW TV
Naruto Chapter 673
Naruto Chapter 672
Naruto Chapter 671
Naruto Chapter 670
Naruto Chapter 669
Naruto Chapter 668
Naruto Chapter 667
Naruto Chapter 666
Naruto Chapter 665
Naruto Chapter 664
Naruto Chapter 663
Naruto Chapter 662
Naruto Chapter 661
Naruto Chapter 659
Naruto Chapter 658
Naruto Chapter 657
Naruto Chapter 656
Naruto Chapter 655
Naruto Chapter 654
Naruto Chapter 653
Naruto Chapter 652
Naruto Chapter 651
Naruto Chapter 650
Naruto Chapter 649
Naruto Chapter 648
Naruto Chapter 647
Naruto Chapter 646
Naruto Chapter 645
Naruto Chapter 644
Naruto Chapter 643
Naruto Chapter 642
Naruto Chapter 641
Naruto Chapter 640
Naruto Chapter 639
Naruto Chapter 638
Naruto Chapter 637
Naruto Chapter 636
Naruto Chapter 635
Naruto Chapter 634
Naruto Chapter 633
Naruto Chapter 632
Naruto Chapter 631
Naruto Chapter 630
Naruto Chapter 629
Naruto Chapter 628
Naruto Chapter 627
Naruto Chapter 626
Naruto Chapter 625
Naruto Chapter 624
Naruto Chapter 623
Naruto Chapter 622
Naruto Chapter 621
Naruto Chapter 620
Naruto Chapter 519
Naruto Chapter 518
Naruto Chapter 617
Naruto Chapter 616
Naruto Chapter 615
Naruto Chapter 614
Naruto Chapter 613
Naruto Chapter 612
Naruto Chapter 611
Naruto Chapter 610
Naruto Chapter 609
Naruto Chapter 608
Naruto Chapter 607
Naruto Chapter 606
Naruto Chapter 605
Naruto Chapter 604
Naruto Chapter 603
Naruto Chapter 602
Naruto Chapter 601
Naruto Chapter 600
Naruto Chapter 599
Naruto Chapter 598
Naruto Chapter 597
Naruto Chapter 596
Naruto Chapter 595
Naruto Chapter 594.5
Naruto Chapter 594
Naruto Chapter 593
Naruto Chapter 592
Naruto Chapter 591
Naruto Chapter 590
Naruto Chapter 589
Naruto Chapter 588
Naruto Chapter 587
Naruto Chapter 586
Naruto Chapter 585
Naruto Chapter 584
Naruto Chapter 583
Naruto Chapter 582
Naruto Chapter 581
Naruto Chapter 580
Naruto Chapter 579
Naruto Chapter 578
Naruto Chapter 577
Naruto Chapter 576
Naruto Chapter 575
Naruto Chapter 574
Naruto Chapter 573
Naruto Chapter 572
Naruto Chapter 571
Naruto Chapter 570
Naruto Chapter 569
Naruto Chapter 568
Naruto Chapter 567
Naruto Chapter 566
Naruto Chapter 565
Naruto Chapter 564
Naruto Chapter 563
Naruto Chapter 562
Naruto Chapter 561
Naruto Chapter 560
Naruto Chapter 559
Naruto Chapter 558
Naruto Chapter 557
Naruto Chapter 556
Naruto Chapter 555
Naruto Chapter 554
Naruto Chapter 553
Naruto Chap 552
Naruto Chap 551
Naruto Chap 550
Naruto Chap 549
Naruto Chap 548
Naruto Chap 547
Naruto Chap 546
Naruto Chap 545
Naruto Chap 544
Naruto Chap 543
Naruto Chap 542
Naruto Chap 541
Naruto Chap 540
Naruto Chap 539
Naruto Chap 538
Naruto Chap 537
Naruto Chap 536
Naruto Chap 535
Naruto Chap 534
Naruto Chap 533
Naruto Chap 532
Naruto Chap 531
Naruto Chap 530
Naruto Chap 529
Naruto Chap 528
Naruto Chap 527
Naruto Chap 526
Naruto Chap 525
Naruto Chap 510
Naruto Chap 509
Naruto Chap 508
Naruto Chap 507
Naruto Chap 506
Naruto Chap 505
Naruto Chap 504
Naruto Chap 503
Naruto Chap 502
Naruto Chap 501
Naruto Chap 500
Naruto Chap 499
Naruto Chap 498
Naruto Chap 497
Naruto Chap 496
Naruto Chap 495
Naruto Chap 494
Naruto Chap 493
Naruto Chap 492
Naruto Chap 491
Naruto Chap 490
Naruto Chap 489
Naruto Chap 488
Naruto Chap 487
Naruto Chap 486
Naruto Chap 485
Naruto Chap 484
Naruto Chap 483
Naruto Chap 482
Naruto Chap 481
Naruto Chap 480
Naruto Chap 479
Naruto Chap 478
Naruto Chap 477
Naruto Chap 476
Naruto Chap 475
Naruto Chap 474
Naruto Chap 473
Naruto Chap 472
Naruto Chap 471
Naruto Chap 470
Naruto Chap 469
Naruto Chap 468
Naruto Chap 467
Naruto Chap 466
Naruto Chap 465
Naruto Chap 464
Naruto Chap 463
Naruto Chap 462
Naruto Chap 461
Naruto Chap 460
Naruto Chap 459
Naruto Chap 458
Naruto Chap 457
Naruto Chap 456
Naruto Chap 455
Naruto Chap 454
Naruto Chap 453
Naruto Chap 452
Naruto Chap 451
Naruto Chap 450
Naruto Chap 449
Naruto Chap 448
Naruto Chap 447
Naruto Chap 446
Naruto Chap 445
Naruto Chap 444
Naruto Chap 443
Naruto Chap 442
Naruto Chap 441
Naruto Chap 440
Naruto Chap 439
Naruto Chap 438
Naruto Chap 437
Naruto Chap 436
Naruto Chap 435
Naruto Chap 434
Naruto Chap 433
Naruto Chap 432
Naruto Chap 431
Naruto Chap 430
Naruto Chap 429
Naruto Chap 428
Naruto Chap 427
Naruto Chap 426
Naruto Chap 425
Naruto Chap 424
Naruto Chap 423
Naruto Chap 422
Naruto Chap 421
Naruto Chap 420
Naruto Chap 419
Naruto Chap 418
Naruto Chap 417
Naruto Chap 416
Naruto Chap 415
Naruto Chap 414
Naruto Chap 413
Naruto Chap 412
Naruto Chap 411
Naruto Chap 410
Naruto Chap 409
Naruto Chap 408
Naruto Chap 407
Naruto Chap 406
Naruto Chap 405
Naruto Chap 404
Naruto Chap 403
Naruto Chap 402
Naruto Chap 401
Naruto Chap 400
Naruto Chap 399
Naruto Chap 398
Naruto Chap 397
Naruto Chap 396
Naruto Chap 395
Naruto Chap 394
Naruto Chap 393
Naruto Chap 392
Naruto Chap 391
Naruto Chap 390
Naruto Chap 389
Naruto Chap 388
Naruto Chap 387
Naruto Chap 386
Naruto Chap 385
Naruto Chap 384
Naruto Chap 383
Naruto Chap 382
Naruto Chap 381
Naruto Chap 380
Naruto Chap 379
Naruto Chap 378
Naruto Chap 377
Naruto Chap 376
Naruto Chap 375
Naruto Chap 374
Naruto Chap 373
Naruto Chap 372
Naruto Chap 371
Naruto Chap 370
Naruto Chap 369
Naruto Chap 368
Naruto Chap 367
Naruto Chap 366
Naruto Chap 365
Naruto Chap 364
Naruto Chap 363
Naruto Chap 362
Naruto Chap 361
Naruto Chap 360
Naruto Chap 359
Naruto Chap 358
Naruto Chap 357
Naruto Chap 356
Naruto Chap 355
Naruto Chap 354
Naruto Chap 353
Naruto Chap 352
Naruto Chap 351
Naruto Chap 350
Naruto Chap 349
Naruto Chap 348
Naruto Chap 347
Naruto Chap 346
Naruto Chap 345
Naruto Chap 344
Naruto Chap 343
Naruto Chap 341 + 342
Naruto Chap 339 + 340
Naruto Chap 337 + 338
Naruto Chap 335 + 336
Naruto Chap 334
Naruto Chap 333
Naruto Chap 332
Naruto Chap 331
Naruto Chap 330
Naruto Chap 329
Naruto Chap 328
Naruto Chap 327
Naruto Chap 326
Naruto Chap 325
Naruto Chap 324
Naruto Chap 323
Naruto Chap 322
Naruto Chap 321
Naruto Chap 320
Naruto Chap 319
Naruto Chap 318
Naruto Chap 317
Naruto Chap 316
Naruto Chap 315
Naruto Chap 314
Naruto Chap 313
Naruto Chap 312
Naruto Chap 311
Naruto Chap 310
Naruto Chap 309
Naruto Chap 308
Naruto Chap 307
Naruto Chap 306
Naruto Chap 305
Naruto Chap 304
Naruto Chap 303
Naruto Chap 302
Naruto Chap 301
Naruto Chap 300
Naruto Chap 299
Naruto Chap 298
Naruto Chap 297
Naruto Chap 296
Naruto Chap 295
Naruto Chap 294
Naruto Chap 293
Naruto Chap 292
Naruto Chap 291
Naruto Chap 290
Naruto Chap 289
Naruto Chap 288
Naruto Chap 287
Naruto Chap 286
Naruto Chap 285
Naruto Chap 284
Naruto Chap 283
Naruto Chap 282
Naruto Chap 281
Naruto Chap 280
Naruto Chap 279
Naruto Chap 278
Naruto Chap 277
Naruto Chap 276
Naruto Chap 275
Naruto Chap 274
Naruto Chap 273
Naruto Chap 272
Naruto Chap 271
Naruto Chap 270
Naruto Chap 269
Naruto Chap 268
Naruto Chap 267
Naruto Chap 266
Naruto Chap 265
Naruto Chap 264
Naruto Chap 263
Naruto Chap 262
Naruto Chap 261
Naruto Chap 260
Naruto Chap 259
Naruto Chap 258
Naruto Chap 257
Naruto Chap 256
Naruto Chap 255
Naruto Chap 254
Naruto Chap 253
Naruto Chap 252
Naruto Chap 251
Naruto Chap 250
Naruto Chap 249
Naruto Chap 248
Naruto Chap 247
Naruto Chap 246
Naruto Chap 245
Naruto Chap 244
Naruto Chap 243
Naruto Chap 242
Naruto Chap 241
Naruto Chap 240
Naruto Chap 239
Naruto Chap 238
Naruto Chap 237
Naruto Chap 236
Naruto Chap 235
Naruto Chap 234
Naruto Chap 233
Naruto Chap 232
Naruto Chap 231
Naruto Chap 230
Naruto Chap 229
Naruto Chap 228
Naruto Chap 227
Naruto Chap 226
Naruto Chap 225
Naruto Chap 224
Naruto Chap 223
Naruto Chap 222
Naruto Chap 221
Naruto Chap 220
Naruto Chap 219
Naruto Chap 218
Naruto Chap 217
Naruto Chap 216
Naruto Chap 215
Naruto Chap 214
Naruto Chap 213
Naruto Chap 212
Naruto Chap 211
Naruto Chap 210
Naruto Chap 209
Naruto Chap 208
Naruto Chap 207
Naruto Chap 206
Naruto Chap 205
Naruto Chap 204
Naruto Chap 203
Naruto Chap 202
Naruto Chap 201
Naruto Chap 200
Naruto Chap 199
Naruto Chap 198
Naruto Chap 197
Naruto Chap 196
Naruto Chap 195
Naruto Chap 194
Naruto Chap 193
Naruto Chap 192
Naruto Chap 191
Naruto Chap 190
Naruto Chap 189
Naruto Chap 188
Naruto Chap 187
Naruto Chap 186
Naruto Chap 185
Naruto Chap 184
Naruto Chap 183
Naruto Chap 182
Naruto Chap 181
Naruto Chap 180
Naruto Chap 179
Naruto Chap 178
Naruto Chap 177
Naruto Chap 176
Naruto Chap 175
Naruto Chap 174
Naruto Chap 173
Naruto Chap 172
Naruto Chap 171
Naruto Chap 170
Naruto Chap 169
Naruto Chap 168
Naruto Chap 167
Naruto Chap 166
Naruto Chap 165
Naruto Chap 164
Naruto Chap 163
Naruto Chap 162
Naruto Chap 161
Naruto Chap 160
Naruto Chap 159
Naruto Chap 158
Naruto Chap 157
Naruto Chap 156
Naruto Chap 155
Naruto Chap 154
Naruto Chap 153
Naruto Chap 152
Naruto Chap 151
Naruto Chap 150
Naruto Chap 149
Naruto Chap 148
Naruto Chap 147
Naruto Chap 146
Naruto Chap 145
Naruto Chap 144
Naruto Chap 143
Naruto Chap 142
Naruto Chap 141
Naruto Chap 140
Naruto Chap 139
Naruto Chap 138
Naruto Chap 137
Naruto Chap 136
Naruto Chap 135
Naruto Chap 134
Naruto Chap 133
Naruto Chap 132
Naruto Chap 131
Naruto Chap 130
Naruto Chap 129
Naruto Chap 128
Naruto Chap 127
Naruto Chap 126
Naruto Chap 125
Naruto Chap 124
Naruto Chap 123
Naruto Chap 122
Naruto Chap 121
Naruto Chap 120
Naruto Chap 119
Naruto Chap 118
Naruto Chap 117
Naruto Chap 116
Naruto Chap 115
Naruto Chap 114
Naruto Chap 113
Naruto Chap 112
Naruto Chap 111
Naruto Chap 110
Naruto Chap 109
Naruto Chap 108
Naruto Chap 107
Naruto Chap 106
Naruto Chap 105
Naruto Chap 104
Naruto Chap 103
Naruto Chap 102
Naruto Chap 101
Naruto Chap 100
Naruto Chap 099
Naruto Chap 098
Naruto Chap 097
Naruto Chap 096
Naruto Chap 095
Naruto Chap 094
Naruto Chap 093
Naruto Chap 092
Naruto Chap 091
Naruto Chap 090
Naruto Chap 089
Naruto Chap 088
Naruto Chap 087
Naruto Chap 086
Naruto Chap 085
Naruto Chap 084
Naruto Chap 083
Naruto Chap 082
Naruto Chap 081
Naruto Chap 080
Naruto Chap 079
Naruto Chap 078
Naruto Chap 077
Naruto Chap 076
Naruto Chap 075
Naruto Chap 074
Naruto Chap 073
Naruto Chap 072
Naruto Chap 071
Naruto Chap 070
Naruto Chap 069
Naruto Chap 068
Naruto Chap 067
Naruto Chap 066
Naruto Chap 065
Naruto Chap 064
Naruto Chap 063
Naruto Chap 062
Naruto Chap 061
Naruto Chap 060
Naruto Chap 059
Naruto Chap 058
Naruto Chap 057
Naruto Chap 056
Naruto Chap 055
Naruto Chap 054
Naruto Chap 053
Naruto Chương 052
Naruto Chương 051
Naruto Chương 050
Naruto Chương 049
Naruto Chương 048
Naruto Chương 047
Naruto Chương 046
Naruto Chương 045
Naruto Chương 044
Naruto Chương 043
Naruto Chương 042
Naruto Chương 041
Naruto Chương 040
Naruto Chương 039
Naruto Chương 038
Naruto Chương 037
Naruto Chương 036
Naruto Chương 035
Naruto Chương 034
Naruto Chương 033
Naruto Chương 032
Naruto Chương 031
Naruto Chương 030
Naruto Chương 029
Naruto Chương 028
Naruto chương 027
Naruto chương 026
Naruto Chương 025
Naruto Chương 024
Naruto Chuơng 023
Naruto Chương 022
Naruto Chương 021
Naruto Chương 020
Naruto Chương 019
Naruto Chương 018
Naruto Chương 017
Naruto Chương 016
Naruto Chương 015
Naruto Chương 014
Naruto Chương 013
Naruto Chương 012
Naruto Chương 011
Naruto Chương 010
Naruto Chương 009
Naruto Chương 008
Naruto Chương 007
Naruto Chương 006
Naruto Chương 005
Naruto Chương 004
Naruto Chương 003
Naruto Chương 002
Naruto Chương 001

Bình luận của bạn sẽ giúp nhóm dịch up chapter mới nhanh hơn..!
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Truyen18.Org, cũng mong bạn để lại một nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà dành cho nhóm dịch truyện.
  • LƯU Ý: Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo.....