- Thông tin truyện Dragon Ball
Dragon Ball Dragon Ball

Thể loại: # Action # Adventure # Comedy # Fantasy # Martial Arts # Sci-fi # Shounen # Supernatural

Topic:  Truyện tranh hay nhất 2014 truyện tranh hài

Tác giả:  | Nhóm dịch: A4V.Manga

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 103163

Theo dõi truyện này


Viết nhận xét để góp ý cho truyện này

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Sơ lược truyện Dragon Ball - Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng:

Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, GokuBulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. 7 viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Hãy cùng đón xem hành trình của họ nhé..

 Đọc Truyện - Các chương 
  Bấm +1 hoặc like FB nếu bạn thích bộ truyện này
 
Tên chương Ngày đăng
Dragon Ball Chapter 520
Dragon Ball Chapter 519
Dragon Ball Chapter 518
Dragon Ball Chapter 517
Dragon Ball Chapter 516
Dragon Ball Chapter 515
Dragon Ball Chapter 514
Dragon Ball Chapter 513
Dragon Ball Chapter 512
Dragon Ball Chapter 511
Dragon Ball Chapter 510
Dragon Ball Chapter 509
Dragon Ball Chapter 508
Dragon Ball Chapter 507
Dragon Ball Chapter 506
Dragon Ball Chapter 505
Dragon Ball Chapter 504
Dragon Ball Chapter 503
Dragon Ball Chapter 502
Dragon Ball Chapter 501
Dragon Ball Chapter 500
Dragon Ball Chapter 499
Dragon Ball Chapter 498
Dragon Ball Chapter 497
Dragon Ball Chapter 496
Dragon Ball Chapter 495
Dragon Ball Chapter 494
Dragon Ball Chapter 493
Dragon Ball Chapter 492
Dragon Ball Chapter 491
Dragon Ball Chapter 490
Dragon Ball Chapter 489
Dragon Ball Chapter 488
Dragon Ball Chapter 487
Dragon Ball Chapter 386
Dragon Ball Chapter 485
Dragon Ball Chapter 484
Dragon Ball Chapter 483
Dragon Ball Chapter 482
Dragon Ball Chapter 481
Dragon Ball Chapter 480
Dragon Ball Chapter 479
Dragon Ball Chapter 478
Dragon Ball Chapter 477
Dragon Ball Chapter 476
Dragon Ball Chapter 475
Dragon Ball Chapter 474
Dragon Ball Chapter 473
Dragon Ball Chapter 472
Dragon Ball Chapter 471
Dragon Ball Chapter 470
Dragon Ball Chapter 469
Dragon Ball Chapter 468
Dragon Ball Chapter 467
Dragon Ball Chapter 466
Dragon Ball Chapter 465
Dragon Ball Chapter 464
Dragon Ball Chapter 463
Dragon Ball Chapter 462
Dragon Ball Chapter 461
Dragon Ball Chapter 460
Dragon Ball Chapter 459
Dragon Ball Chapter 458
Dragon Ball Chapter 457
Dragon Ball Chapter 456
Dragon Ball Chapter 455
Dragon Ball Chapter 454
Dragon Ball Chapter 453
Dragon Ball Chapter 452
Dragon Ball Chapter 451
Dragon Ball Chapter 450
Dragon Ball Chapter 449
Dragon Ball Chapter 448
Dragon Ball Chapter 447
Dragon Ball Chapter 446
Dragon Ball Chapter 445
Dragon Ball Chapter 444
Dragon Ball Chapter 443
Dragon Ball Chapter 442
Dragon Ball Chapter 441
Dragon Ball Chapter 440
Dragon Ball Chapter 439
Dragon Ball Chapter 438
Dragon Ball Chapter 437
Dragon Ball Chapter 436
Dragon Ball Chapter 435
Dragon Ball Chapter 434
Dragon Ball Chapter 433
Dragon Ball Chapter 432
Dragon Ball Chapter 431
Dragon Ball Chapter 430
Dragon Ball Chapter 429
Dragon Ball Chapter 428
Dragon Ball Chapter 427
Dragon Ball Chapter 426
Dragon Ball Chapter 425
Dragon Ball Chapter 424
Dragon Ball Chapter 423
Dragon Ball Chapter 422
Dragon Ball Chapter 421
Dragon Ball Chapter 420
Dragon Ball Chapter 419
Dragon Ball Chapter 418
Dragon Ball Chapter 417
Dragon Ball Chapter 416
Dragon Ball Chapter 415
Dragon Ball Chapter 414
Dragon Ball Chapter 413
Dragon Ball Chapter 412
Dragon Ball Chapter 411
Dragon Ball Chapter 410
Dragon Ball Chapter 409
Dragon Ball Chapter 408
Dragon Ball Chapter 407
Dragon Ball Chapter 406
Dragon Ball Chapter 405
Dragon Ball Chapter 404
Dragon Ball Chapter 403
Dragon Ball Chapter 402
Dragon Ball Chapter 401
Dragon Ball Chapter 400
Dragon Ball Chapter 399
Dragon Ball Chapter 398
Dragon Ball Chapter 397
Dragon Ball Chapter 396
Dragon Ball Chapter 395
Dragon Ball Chapter 394
Dragon Ball Chapter 393
Dragon Ball Chapter 392
Dragon Ball Chapter 391
Dragon Ball Chapter 390
Dragon Ball Chapter 389
Dragon Ball Chapter 388
Dragon Ball Chapter 387
Dragon Ball Chapter 386
Dragon Ball Chapter 385
Dragon Ball Chapter 384
Dragon Ball Chapter 383
Dragon Ball Chapter 382
Dragon Ball Chapter 381
Dragon Ball Chapter 380
Dragon Ball Chapter 379
Dragon Ball Chapter 378
Dragon Ball Chapter 377
Dragon Ball Chapter 376
Dragon Ball Chapter 375
Dragon Ball Chapter 374
Dragon Ball Chapter 373
Dragon Ball Chapter 372
Dragon Ball Chapter 371
Dragon Ball Chapter 370
Dragon Ball Chapter 369
Dragon Ball Chapter 368
Dragon Ball Chapter 367
Dragon Ball Chapter 366
Dragon Ball Chapter 365
Dragon Ball Chapter 364
Dragon Ball Chapter 363
Dragon Ball Chapter 362
Dragon Ball Chapter 361
Dragon Ball Chapter 360
Dragon Ball Chapter 359
Dragon Ball Chapter 358
Dragon Ball Chapter 357
Dragon Ball Chapter 356
Dragon Ball Chapter 355
Dragon Ball Chapter 354
Dragon Ball Chapter 353
Dragon Ball Chapter 352
Dragon Ball Chapter 351
Dragon Ball Chapter 350
Dragon Ball Chapter 349
Dragon Ball Chapter 348
Dragon Ball Chapter 347
Dragon Ball Chapter 346
Dragon Ball Chapter 345
Dragon Ball Chapter 344
Dragon Ball Chapter 343
Dragon Ball Chapter 342
Dragon Ball Chapter 341
Dragon Ball Chapter 340
Dragon Ball Chapter 339
Dragon Ball Chapter 338
Dragon Ball Chapter 337
Dragon Ball Chapter 336
Dragon Ball Chapter 335
Dragon Ball Chapter 334
Dragon Ball Chapter 333
Dragon Ball Chapter 332
Dragon Ball Chapter 331
Dragon Ball Chapter 330
Dragon Ball Chapter 329
Dragon Ball Chapter 328
Dragon Ball Chapter 327
Dragon Ball Chapter 326
Dragon Ball Chapter 325
Dragon Ball Chapter 324
Dragon Ball Chapter 323
Dragon Ball Chapter 322
Dragon Ball Chapter 321
Dragon Ball Chapter 320
Dragon Ball Chapter 319
Dragon Ball Chapter 318
Dragon Ball Chapter 317
Dragon Ball Chapter 316
Dragon Ball Chapter 315
Dragon Ball Chapter 314
Dragon Ball Chapter 313
Dragon Ball Chapter 312
Dragon Ball Chapter 311
Dragon Ball Chapter 310
Dragon Ball Chapter 309
Dragon Ball Chapter 308
Dragon Ball Chapter 307
Dragon Ball Chapter 306
Dragon Ball Chapter 305
Dragon Ball Chapter 304
Dragon Ball Chapter 303
Dragon Ball Chapter 302
Dragon Ball Chapter 301
Dragon Ball Chapter 300
Dragon Ball Chapter 299
Dragon Ball Chapter 298
Dragon Ball Chapter 297
Dragon Ball Chapter 296
Dragon Ball Chapter 295
Dragon Ball Chapter 294
Dragon Ball Chapter 293
Dragon Ball Chapter 292
Dragon Ball Chapter 291
Dragon Ball Chapter 290
Dragon Ball Chapter 289
Dragon Ball Chapter 288
Dragon Ball Chapter 287
Dragon Ball Chapter 286
Dragon Ball Chapter 285
Dragon Ball Chapter 284
Dragon Ball Chapter 283
Dragon Ball Chapter 282
Dragon Ball Chapter 281
Dragon Ball Chapter 280
Dragon Ball Chapter 279
Dragon Ball Chapter 278
Dragon Ball Chapter 277
Dragon Ball Chapter 276
Dragon Ball Chapter 275
Dragon Ball Chapter 274
Dragon Ball Chapter 273
Dragon Ball Chapter 272
Dragon Ball Chapter 271
Dragon Ball Chapter 270
Dragon Ball Chapter 269
Dragon Ball Chapter 268
Dragon Ball Chapter 267
Dragon Ball Chapter 266
Dragon Ball Chapter 265
Dragon Ball Chapter 264
Dragon Ball Chapter 263
Dragon Ball Chapter 262
Dragon Ball Chapter 261
Dragon Ball Chapter 260
Dragon Ball Chapter 259
Dragon Ball Chapter 258
Dragon Ball Chapter 257
Dragon Ball Chapter 256
Dragon Ball Chapter 255
Dragon Ball Chapter 254
Dragon Ball Chapter 253
Dragon Ball Chapter 252
Dragon Ball Chapter 251
Dragon Ball Chapter 250
Dragon Ball Chapter 249
Dragon Ball Chapter 248
Dragon Ball Chapter 247
Dragon Ball Chapter 246
Dragon Ball Chapter 245
Dragon Ball Chapter 244
Dragon Ball Chapter 243
Dragon Ball Chapter 242
Dragon Ball Chapter 241
Dragon Ball Chapter 240
Dragon Ball Chapter 239
Dragon Ball Chapter 238
Dragon Ball Chapter 237
Dragon Ball Chapter 236
Dragon Ball Chapter 235
Dragon Ball Chapter 234
Dragon Ball Chapter 233
Dragon Ball Chapter 232
Dragon Ball Chapter 231
Dragon Ball Chapter 230
Dragon Ball Chapter 229
Dragon Ball Chapter 228
Dragon Ball Chapter 227
Dragon Ball Chapter 226
Dragon Ball Chapter 225
Dragon Ball Chapter 224
Dragon Ball Chapter 223
Dragon Ball Chapter 222
Dragon Ball Chapter 221
Dragon Ball Chapter 220
Dragon Ball Chapter 219
Dragon Ball Chapter 218
Dragon Ball Chapter 217
Dragon Ball Chapter 216
Dragon Ball Chapter 215
Dragon Ball Chapter 214
Dragon Ball Chapter 213
Dragon Ball Chapter 212
Dragon Ball Chapter 211
Dragon Ball Chapter 210
Dragon Ball Chapter 209
Dragon Ball Chapter 208
Dragon Ball Chapter 207
Dragon Ball Chapter 206
Dragon Ball Chapter 205
Dragon Ball Chapter 204
Dragon Ball Chapter 203
Dragon Ball Chapter 202
Dragon Ball Chapter 201
Dragon Ball Chapter 200
Dragon Ball Chapter 199
Dragon Ball Chapter 198
Dragon Ball Chapter 197
Dragon Ball Chapter 196
Dragon Ball Chap 195
Dragon Ball Chap 194
Dragon Ball Chap 193
Dragon Ball Chap 192
Dragon Ball Chap 191
Dragon Ball Chap 190
Dragon Ball Chap 189
Dragon Ball Chap 188
Dragon Ball Chap 187
Dragon Ball Chap 186
Dragon Ball Chap 185
Dragon Ball Chap 184
Dragon Ball Chap 183
Dragon Ball Chap 182
Dragon Ball Chap 181
Dragon Ball Chap 180
Dragon Ball Chap 179
Dragon Ball Chap 178
Dragon Ball Chap 177
Dragon Ball Chap 176
Dragon Ball Chap 175
Dragon Ball Chap 174
Dragon Ball Chap 173
Dragon Ball Chap 172
Dragon Ball Chap 171
Dragon Ball Chap 170
Dragon Ball Chap 169
Dragon Ball Chap 168
Dragon Ball Chap 167
Dragon Ball Chap 166
Dragon Ball Chap 165
Dragon Ball Chap 164
Dragon Ball Chap 163
Dragon Ball Chap 162
Dragon Ball Chap 161
Dragon Ball Chap 160
Dragon Ball Chap 159
Dragon Ball Chap 158
Dragon Ball Chap 157
Dragon Ball Chap 156
Dragon Ball Chap 155
Dragon Ball Chap 154
Dragon Ball Chap 153
Dragon Ball Chap 152
Dragon Ball Chap 151
Dragon Ball Chap 150
Dragon Ball Chap 149
Dragon Ball Chap 148
Dragon Ball Chap 147
Dragon Ball Chap 146
Dragon Ball Chap 145
Dragon Ball Chap 144
Dragon Ball Chap 143
Dragon Ball Chap 142
Dragon Ball Chap 141
Dragon Ball Chap 140
Dragon Ball Chap 139
Dragon Ball Chap 138
Dragon Ball Chap 137
Dragon Ball Chap 136
Dragon Ball Chap 135
Dragon Ball Chap 134
Dragon Ball Chap 133
Dragon Ball Chap 132
Dragon Ball Chap 131
Dragon Ball Chap 130
Dragon Ball Chap 129
Dragon Ball Chap 128
Dragon Ball Chap 127
Dragon Ball Chap 126
Dragon Ball Chap 125
Dragon Ball Chap 124
Dragon Ball Chap 123
Dragon Ball Chap 122
Dragon Ball Chap 121
Dragon Ball Chap 120
Dragon Ball Chap 119
Dragon Ball Chap 118
Dragon Ball Chap 117
Dragon Ball Chap 116
Dragon Ball Chap 115
Dragon Ball Chap 114
Dragon Ball chap 113
Dragon Ball chap 112
Dragon Ball chap 111
Dragon Ball chap 110
Dragon Ball chap 109
Dragon Ball chap 108
Dragon Ball chap 107
Dragon Ball chap 106
Dragon Ball chap 105
Dragon Ball chap 104
Dragon Ball chap 103
Dragon Ball chap 102
Dragon Ball chap 101
Dragon Ball Chapter 100
Dragon Ball Chapter 099
Dragon Ball Chapter 098
Dragon Ball Chapter 097
Dragon Ball Chapter 096
Dragon Ball Chapter 095
Dragon Ball Chapter 094
Dragon Ball Chapter 093
Dragon Ball Chapter 092
Dragon Ball Chapter 091
Dragon Ball Chapter 090
Dragon Ball Chapter 089
Dragon Ball Chapter 088
Dragon Ball Chapter 087
Dragon Ball Chapter 086
Dragon Ball Chapter 085
Dragon Ball Chapter 084
Dragon Ball Chapter 083
Dragon Ball Chapter 082
Dragon Ball Chapter 081
Dragon Ball Chapter 080
Dragon Ball Chapter 079
Dragon Ball Chapter 078
Dragon Ball Chapter 077
Dragon Ball Chapter 076
Dragon Ball Chapter 075
Dragon Ball Chapter 074
Dragon Ball Chapter 073
Dragon Ball Chapter 072
Dragon Ball Chapter 071
Dragon Ball Chapter 070
Dragon Ball Chapter 069
Dragon Ball Chapter 068
Dragon Ball Chapter 067
Dragon Ball Chapter 066
Dragon Ball Chapter 065
Dragon Ball Chapter 064
Dragon Ball Chapter 063
Dragon Ball Chapter 062
Dragon Ball Chapter 061
Dragon Ball Chapter 060
Dragon Ball Chapter 059
Dragon Ball Chapter 058
Dragon Ball Chapter 057
Dragon Ball Chapter 056
Dragon Ball Chapter 055
Dragon Ball Chapter 054
Dragon Ball Chapter 053
Dragon Ball Chapter 052
Dragon Ball Chapter 051
Dragon Ball Chapter 050
Dragon Ball Chapter 049
Dragon Ball Chapter 048
Dragon Ball Chapter 047
Dragon Ball Chapter 046
Dragon Ball Chapter 045
Dragon Ball Chapter 044
Dragon Ball Chapter 043
Dragon Ball Chapter 042
Dragon Ball Chapter 041
Dragon Ball Chapter 040
Dragon Ball Chapter 039
Dragon Ball Chapter 038
Dragon Ball Chapter 037
Dragon Ball Chapter 036
Dragon Ball Chapter 035
Dragon Ball Chapter 034
Dragon Ball Chapter 033
Dragon Ball Chapter 032
Dragon Ball Chapter 031
Dragon Ball Chapter 030
Dragon Ball Chapter 029
Dragon Ball Chapter 028
Dragon Ball Chapter 027
Dragon Ball Chapter 026
Dragon Ball Chapter 025
Dragon Ball Chapter 024
Dragon Ball Chapter 023
Dragon Ball Chapter 022
Dragon Ball Chapter 021
Dragon Ball Chapter 020
Dragon Ball Chapter 019
Dragon Ball Chapter 018
Dragon Ball Chapter 017
Dragon Ball Chapter 016
Dragon Ball Chapter 015
Dragon Ball Chapter 014
Dragon Ball Chapter 013
Dragon Ball Chapter 012
Dragon Ball Chapter 011
Dragon Ball Chapter 010
Dragon Ball Chapter 009
Dragon Ball Chapter 008
Dragon Ball Chapter 007
Dragon Ball Chapter 006
Dragon Ball Chapter 005
Dragon Ball Chapter 004
Dragon Ball Chapter 003
Dragon Ball Chapter 002
Dragon Ball Chapter 001

Bình luận của bạn sẽ giúp nhóm dịch up chapter mới nhanh hơn..!
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Truyen18.Org, cũng mong bạn để lại một nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà dành cho nhóm dịch truyện.
  • LƯU Ý: Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo.....