- Thông tin truyện Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor

Thể loại: # Drama # Seinen # Truyện scan # Truyện theo yêu cầu

Topic: 

Tác giả:  | Nhóm dịch: Tủ Sách Mini

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 39123

Theo dõi truyện này


Viết nhận xét để góp ý cho truyện này

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Sơ lược truyện Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor - Kazu Doctor K (K2):

Bác sĩ Kazu, một bác sĩ tài năng xuất chúng lại kiên cường dũng cảm chống lại những thế lực mờ ám, là một con người trọng nghĩa, khinh tài không bao giờ biết từ nan khó nhọc để đến với các bệnh nhân nghèo, xa xôi. Đối với họ, Kazu là "thần y."

Thật tình cớ bác sĩ Kazu được biết mình còn một người em gái.
Kei được thụ tinh từ ống nghiệm, cũng là một bác sĩ kỳ tài nhưng ngược hẳn với anh mình. Bác sĩ Kei có cái nhìn rất lệch lạc về cuộc sống, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho nhân loại, bác sĩ Kei chỉ biết căm thù khoa học, đẩy con người vào tay tử thần.
Bác sĩ Kazu thường phải sửa chữa những hậu quả khủng khiếp do Kei gây ra.
Mâu thuẫn giữa "anh em nhà bác sĩ" sẽ kết thúc ra sao? Mời bạn theo dõi..."
 

 Đọc Truyện - Các chương 
  Bấm +1 hoặc like FB nếu bạn thích bộ truyện này
 
Tên chương Ngày đăng
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 25 - Chapter 137 Hết
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 25 - Chapter 136
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 25 - Chapter 135
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 25 - Chapter 134
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 25 - Chapter 133
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 25 - Chapter 132
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 24 - Chapter 131
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 24 - Chapter 130
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 24 - Chapter 129
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 24 - Chapter 128
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 24 - Chapter 127
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 23 - Chapter 126
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 23 - Chapter 125
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 23 - Chapter 124
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 22 - Chapter 123
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 23 - Chapter 122
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 22 - Chapter 121
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 22 - Chapter 120
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 22 - Chapter 119
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 22 - Chapter 118
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 21 - Chapter 117
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 21 - Chapter 116
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 21 - Chapter 115
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 21 - Chapter 114
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 21 - Chapter 113
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 20 - Chapter 112
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 20 - Chapter 111
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 20 - Chapter 110
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 20 - Chapter 109
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 20 - Chapter 108
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 107
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 106
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 105
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 104
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 103
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 102
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 101
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 100
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 99
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 98
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 97
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 17 - Chapter 96
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 105
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 104
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 19 - Chapter 103
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 102
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 101
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 100
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 99
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 98
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 18 - Chapter 97
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 17 - Chapter 96
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 17 - Chapter 95
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 17 - Chapter 94
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 17 - Chapter 93
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 17 - Chapter 92
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 16 - Chapter 91
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 16 - Chapter 90
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 16 - Chapter 89
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 16 - Chapter 88
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 16 - Chapter 87
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 16 - Chapter 86
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 15 - Chapter 85
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 15 - Chapter 84
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 15 - Chapter 83
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 15 - Chapter 82
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 15 - Chapter 81
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 15 - Chapter 80
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 14 - Chapter 79
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 14 - Chapter 78
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 14 - Chapter 77
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 14 - Chapter 76
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 14 - Chapter 75
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 13 - Chapter 74
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 13 - Chapter 73
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 13 - Chapter 72
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 13 - Chapter 71
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 13 - Chapter 70
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 13 - Chapter 69
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 12 - Chapter 68
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 12 - Chapter 67
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 12 - Chapter 66
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 12 - Chapter 65
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 11 - Chapter 64
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 11 - Chapter 63
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 11 - Chapter 62
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 11 - Chapter 61
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 11 - Chapter 60
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 11 - Chapter 59
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 10 - Chapter 58
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 10 - Chapter 57
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 10 - Chapter 56
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 10 - Chapter 55
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 10 - Chapter 54
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 10 - Chapter 53
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 9 - Chapter 52
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 9 - Chapter 51
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 9 - Chapter 50
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 9 - Chapter 49
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 9 - Chapter 48
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 9 - Chapter 47
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 8 - Chapter 46
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 8 - Chapter 45
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 8 - Chapter 44
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 8 - Chapter 43
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 8 - Chapter 42
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 7 - Chapter 41
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 7 - Chapter 40
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 7 - Chapter 39
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 7 - Chapter 38
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 7 - Chapter 37
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 7 - Chapter 36
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 6 - Chapter 35
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 6 - Chapter 34
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 6 - Chapter 33
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 6 - Chapter 32
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 6 - Chapter 31
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 5 - Chapter 30
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 5 - Chapter 29
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 5 - Chapter 28
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 5 - Chapter 27
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 5 - Chapter 26
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 5 - Chapter 25
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 4 - Chapter 24
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 4 - Chapter 23
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 4 - Chapter 22
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 4 - Chapter 21
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 4 - Chapter 20
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 4 - Chapter 19
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 3 - Chapter 18
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 3 - Chapter 17
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 3 - Chapter 16
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 3 - Chapter 15
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 3 - Chapter 14
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 3 - Chapter 13
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 2 - Chapter 12
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 2 - Chapter 11
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 2 - Chapter 10
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 2 - Chapter 9
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 2 - Chapter 8
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 2 - Chapter 7
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 1 - Chapter 6
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 1 - Chapter 5
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 1 - Chapter 4
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 1 - Chapter 3
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 1 - Chapter 2
Bác sĩ Kazu - Kazu Doctor Vol 1 - Chapter 1

Bình luận của bạn sẽ giúp nhóm dịch up chapter mới nhanh hơn..!
  • Dù vô tình hay hữu ý đến với Truyen18.Org, cũng mong bạn để lại một nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà dành cho nhóm dịch truyện.
  • LƯU Ý: Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu: SPAM URL, Thô tục, Phản động, Lừa đảo.....